محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، برای پنجمین سال در تولید هسته های اولیه بذر محصولات دیم رکورد جدید را ثبت می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه صابر کلگاری رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار داشت: امسال بیش از ۶ هزار تن هسته های اولیه بذر ارقام جدید این موسسه تولید می شود.
وی افزود: رکورد تولید هسته های بذری سال گذشته این موسسه با 27 رصد افزایش پنج هزار 600 تن بوده است.
گلکاری اضافه کرد: بیشترین هسته های اولیه بذر در زمینه های گندم، جو، حبوبات و دانه های روغنی تولید می شود.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: هدف از تولید هسته های اولیه بذر را جایگزینی ارقام جدید به جای ارقام قدیمی، افزایش و پایداری تولید در دیم زار های کشور اعلام کرد.
به گفته گلکاری، تاکنون این موسسه 74 رقم جدید دیم در بخش غلات، حبوبات، دانه های روغنی و علوفه معرفی کرده است.
طرح های تحقیقاتی و ترویجی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در 16 استان دیم خیز کشوربرای افزایش تولید محصولات دیم اجرا می شود.

عناوین مهم خبری