گروه اقتصاد نعمتی اظهار کرد: اموال طبیعی، جزئی از انفال است و براساس آموزه های عمومی، این انفال متعلق به همه مردم است و باید به صورت عادلانه در میان مردم توزیع شود کسانی هم هم ثروت زیادی دارند باید مالیات بیشتری بدهند تا عدالت اقتصادی در کشور بر قرار شود.

محمد نعمتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت وگو با ایکنا ، به بیان نکاتی درباره شیوه های کنونی پرداخت یارانه ها و بسته های حمایتی به مردم پرداخت و گفت: موضوع هدفمندی یارانه ها از ابتدای دهه 80 به شکل کنونی مطرح شد. قبل از آن سیاست های تعدیل اقتصادی متناسب با سیاست های بانکی جهانی وجود داشت اما در دهه 80 این بحث در میان اقتصاددانان مطرح شد که آیا منابع حاصل از نفت و گاز را مستقیماً به مردم بدهیم بهتر است یا اینکه یارانه آن پرداخت شود؟ یک جمع بندی در میان اقتصاددانان این بود که درآمدهای فروش منابع و اموال طبیعی یا انفال بهتر است به همه مردم تعلق گیرد بنابراین پرداخت این یارانه ها را اشتباهی تلقی می کردند.
بی توجهی به قشر مستضعف در سیاست های تعدیل اقتصادی
وی ادامه داد: اصل 45 و 48 قانون اساسی معتقد است که منابع طبیعی یا انفال در اختیار حکومت است و باید به صورت عادلانه و غیرتبعیض آمیز در کشور استفاده شود. سیاست های تعدیل اقتصادی که بعد از جنگ تحمیلی در کشور ما وجود داشت در مجموعه یک اقتصاد لیبرالیستی معنا پیدا می کند اما سیاست هایی که در دولت های نهم و دهم مطرح شد در فضای کاملاً متفاوتی بود.
نعمتی اظهار کرد: در سیاست های تعدیل اقتصادی توجه چندانی به گروه های مستضعف نمی شد اما در دهه 80 گفتند اگر قرار است قیمت ها تغییر پیدا کند باید منابع حاصل از آن در اختیار مردم قرار گیرد؛ مثلاً 45 هزار تومان سال 89 برای طبقه پولدار چیزی نبود اما برای یک خانواده 5 نفره طبقات پائین قابل توجه بود بنابراین سیاست های دولت نهم و دهم با سیاست های تعدیل اقتصادی کاملاً متفاوت بود.
اگر قرار باشد مالیات ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار