عده ای ازروحانیون شهرستان اهردرراستای پیشگری وکنترل ویروس کرونا با تشکیل گروه جهادی مدافعان سلامت با نام سردارشهید سلیمانی با تهیه موادضدعفونی کننده وماسک همزمان با ساعت کاری رفتگران عزیزبا گشت وگذاردرکوچه وخیابانهای شهراین قشرزحمت کش را باشیوه های مقابله با کرونا آشنا می کنند.
سرخط اخبار