ایرنا - سنندج - گاهی افراد برای ماندگاری خود و خاطراتشان روی تنه درختان نام خود را حک کرده و یک زخم یادگاری بر تنه درختان ایجاد می کنند.کنده کاری و نوشتن یادگاری روی تنه درختان نیز باعث خشک شدن این موجودات زنده می شود و چهره بکر و زیبای این درختان که یکی از زیبایی های طبیعت شهری هستند را دچار آلودگی بصری می کند. یادگار نویسی روی تنه درختان به صورت یک آسیب اجتماعی، در شهرها بیش تر گسترش یافته است.
سرخط اخبار