در این گزارش نگاهی داریم به فصل پاییز در سراسر جهان.
سرخط اخبار