تویسرکان با توانمندی بالا در تولید صنایع دستی، آماده حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد بازارچه صنایع دستی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز همدان، فرماندار تویسرکان با اشاره به اینکه ۲۵ درصد از ظرفیت صنایع دستی استان همدان در تویسرکان قرار دارد، گفت : ۸ هزار هنرمند در ۶ هزار کارگاه صنایع دستی در این شهرستان فعال هستند.
آقای حسینی افزود: با توجه به نبود بازارچه صنایع دستی در تویسرکان، آمادگی کامل داریم تا از بخش خصوصی برای ایجاد این بازارچه پرسود حمایت کنیم.

سرخط اخبار