تکذیب واگذاری نظارت بر کتاب و نشر از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد

فارس نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۴
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به خبر منتشر شده درباره قرارداد تطبیق کتاب با ضوابط نشر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از انتشار خبری درباره قرارداد تطبیق کتاب با ضوابط نشر با یک موسسه خصوصی و بازنشر آن در فضای مجازی توضیحات ذیل در این خصوص ارائه می شود: فعالیت های نظارت بر کتاب و نشر، یک امر نظارتی است و بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی است و به موجب تبصره ماده ۲۴ همان قانون امور حاکمیتی قابل واگذاری نیست، بر این اساس بدیهی است که علی القاعده بررسی کتاب از جمله امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست.
اما امور اجرایی و اداری آن می تواند به موجب ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شود. بر اساس این قانون امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام می شود که بر اساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله این امور است.
در همین راستا این وزارتخانه برای اینکه بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرایی و فربه کردن دولت به نحو احسن انجام دهد امور اجرایی و اداری این حوزه را از طریق قرار داد به یک موسسه واگذار کرده است. به موجب همین قرارداد امر بررسی و تطبیق بر اساس ضوابط نشر و ابلاغیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون، تحت نظارت معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام می شود.
بر این اساس نظارت بر کتاب و نشر بر خلاف تفسیر و برداشت صورت گرفته خصوصی سازی نشده بلکه امور اجرایی و اداری آن ...

سرخط اخبار