یک حقوقدان می گوید: یک نماینده نمی تواند تحت عنوان مجلس پارلمانی اصل مصونیت قضایی را مورد سوء استفاده برای تسویه حساب های جناحی، انتقام و کینه توزی قرار دهد.

«علی نجفی توانا»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در خصوص حدود و ثغور مصونیت قضائی نمایندگان مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان می توانند با اتکا به این قانون هر مطلبی را بیان کنند یا خیر، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: در اکثر کشورهای جهان قانون اساسی برای نمایندگان مجلس آزادی و اختیارات متعدد و وسیعی پیش بینی کرده که از بحث تجسس و تغییر در همه امور تا عزل مقامات بالای کشور متفاوت است. کشور ما نیز در رابطه با خانه ملت با اصول مختلف، اختیارات وسیعی در این روابط مقرر داشته است.
او با اشاره به اصل 86 قانون اساسی اظهار کرد: در اکثر قوانین اساسی از جمله در قانون اساسی کشور ما نوعی مصونیت پارلمانی برای نماینده پیش بینی شده است که البته این مصونیت همانطور که اصل 86 قانون اساسی مورد اشاره قرار می دهد در رابطه با انجام وظایف نمایندگی و اظهارنظر در رأی خود در خصوص موضوعات مطروحه است و اگر در این خصوص نماینده ای به صورت مستند افشاگری کند و یا نقدی داشته باشد و یا دولت و سایر قوا را مورد تعرض قرار دهد، با توجه به شرایط فسقی که به عنوان نماینده ملت در خانه ملت دارد، نمی تواند مورد توقیف قضایی قرار بگیرد.
نجفی توانا با بیان اینکه در مورد این اصل دیدگاه های متفاوتی موجود است که از طرف نمایندگان مجلس، مقامات کشوری و حقوق دانان بیان شده، گفت: قضیه این است که اگر نماینده مجلس در نطق هایی که می کند، تذکراتی که می دهد یا تحقیق و تفحصی که انجام می دهد، مطالبی بیان کند که این مطالب بیانگر اقداماتی باشد که در قانون جرم تلقی می شود، مانند نشر اکاذیب، افترا و یا جرایم دیگر در این خصوص باید ببینیم که دارای مصونیت پارلمانی و قضایی هست یا خیر؟
او ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار