دلایل رشد رفتار و گفتار گروههای فاشیستی درایران

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۶
دلایل رشد رفتار و گفتار گروههای فاشیستی درایران
ساعت24- در بررسی گفتمان های سیاسی و نیروهای سیاسی و اجتماعی حامی طی سال های پس از انقلاب اسلامی، دو گفتمان سیاسی حضور مسلط دارند: اصول گرایی و اصلاح طلبی. در گفتار سیاسی یک دهه پیش، این دو گفتمان را «راست» و «چپ» می نامیدند.

البته این تحلیل در مورد محتوای «ایده ها» است و اینکه «پراتیک سیاسی» نیروهای حامل هر گفتمان (اصول گرایان و اصلاح طلبان) چگونه بوده بحث دیگری است. با نگاهی به تحقیقات اجتماعی در ایران، در فرهنگ عمومی و سیاسی ایران، ایده ها و گفتمان های سیاسی سکولار غالب نبوده اند هرچند گفتمان دموکراسی سکولار، حامیان گسترده ای داشته است. اما تحلیل محتوا در شبکه های اجتماعی و در زندگی روزمره پس از دی ماه 1396، صدای گفتمانی دیگر و متفاوت را بیش از گذشته به گوش رساند: نوعی «دیکتاتوری سکولار» که وجه فاشیستی قوی دارد؛ حال و هوای این گفتمان و جمعیت طرفدار آن، حامل این پیام است که آلترناتیو وضع موجود، نظام سیاسی تک حزبی سکولاری است که توسط یک پادشاه یا رئیس جمهور سکولار رهبری می شود؛ رهبری که «روح کلی جامعه» را نمایندگی می کند و مسائل مختلف کشور را حل خواهد کرد.با وجود اینکه خطر این نوع گرایش سیاسی به دلیل آنکه طرفداران زیادی ندارد جدی گرفته نمی شود، اما اهمیت آن از جهت تعداد طرفداران فعلی آن نیست، بلکه از این جهت است که عملکردها و ساختارهایی را که باعث شکل گیری و تقویت این نوع گرایش سیاسی می شود باید مورد بررسی و اصلاح قرار داد تا به تعداد جمعیت حامی این گرایش سیاسی اضافه نشود؛ فاشیسم یک ایدئولوژی سیاسی و یک روش حکومت است که بر حکومت فردی خودکامه، قدرت و حاکمیت دولت و ناسیونالیسم افراطی استوار است و تجربه آن در اروپا نشان می دهد که با محدود شدن آزادی فردی، خشونت، حذف و ترور مخالفان همراه بوده است. حال باید دید که به لحاظ محتوایی، این گرایش سیاسی که از آن سخن گفته می شود، چه ویژگی هایی دارد. اگرچه نمی توان از همه عناصر محتوایی این گرایش جمع بندی ...

[ مشاهده متن کامل دلایل رشد رفتار و گفتار گروههای فاشیستی درایران ساعت 24 ]