در راستای تحقق دستورالعمل اجرایی کاهش زنجیره انتقال کرونا کلیه ورودی پارک ها و بوستان های شهر سنندج مسدود شد. در این راستا روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین اجازه ورود به هیچ کدام از پارک ها و تفرجگاه های سنندج داده نخواهد شد.
عناوین مهم خبری