چین تلاش می کند با تمامی قدرت ها و بازیگران خاورمیانه روابط متعادلی داشته باشد. رویکردی که به نفوذ بیش از پیش چین در خاورمیانه منتهی خواهد شد. ایران در شراکت با چین، تنها بازیگر خاورمیانه نیست. عربستان و امارات هم دارای توافق مشارکت راهبردی با چین بوده و پارامتر های این توافق ها درکمیته های مشترک متشکل از مقامات رسمی در حال مذاکره است، چون چین به رغم سودمندی مشارکت با ایران می خواهد رویکرد متوازن خود در خلیج [فارس] را ادامه دهد.

بین الملل تابناک: پیش نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که چندی پیش در دولت به تصویب رسید، همچنان مورد توجه رسانه ها و تحلیلگران بین المللی است و در همین رابطه، تحلیل ها و تفاسیر متعددی پیرامون آن منتشر شده است.
چین تلاش می کند با تمامی قدرت ها و بازیگران خاورمیانه روابط متعادلی داشته باشد؛ رویکردی که به نفوذ بیش از پیش چین در خاورمیانه منتهی خواهد شد.
در این زمینه، جاناتان فولتون در یادداشتی که وب سایت شورای آتلانتیک آمریکا آن را منتشر کرد، نوشت: ایران در شراکت با چین ایران تنها بازیگر خاورمیانه نیست. عربستان و امارات هم دارای توافق مشارکت راهبردی با چین بوده و پارامتر های این توافق ها در کمیته های مشترک متشکل از مقامات رسمی در حال مذاکره است، چون چین به رغم سودمندی مشارکت با ایران می خواهد رویکرد متوازن خود در خلیج [فارس] را ادامه دهد.
اگرچه شکی نیست که چین و ایران در قبال یکدیگر و در پیشبرد شراکت جامع راهبردی خود جدی هستند، اما سودمندی این شراکت برای تهران به قیمت دیگر شرکای چین در خلیج [فارس] تمام نخواهد شد بلکه چین در این منطقه رویکردی متعادل بر اساس منافع، در دستور کار قرار خواهد داد.
همچنان که اخیراً هم زمان با انتشار خبر توافق ایران – چین، نهمین دیدار وزرای انجمن همکاری کشور های عربی- چین در ۶ ژوئیه در اردن، به صورت مجازی، برگزار شد. هرچند این دیدار دستاورد مهمی نداشت، در آن سه سند به امضا رسید: تفاهم همکاری در مورد کووید-۱۹، برنامه اجرایی انجمن از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ و اعلامیه امان که «بیانگر تمایل چین و کشور های عربی برای تعمیق روابط» است. به گفته یک مقام محلی، همکاری چین- ایران نیز در این دیدار مورد بحث و ...

سرخط اخبار