گزارش تصویری نمایش "تهی سران"

گیتی آنلاین چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۸
نمایش "سرزمین تهی سران" به نویسندگی و کارگردانی روزبه اختری از 20 فروردین ماه 1398 تا 31 اردیبهشت ماه 1398، ساعت 22:30 در تماشاخانه دیوار چهارم به روی صحنه می رود. گیتی آنلاین/ عکاس: فرزاد جمشیددانایی

نمایش "سرزمین تهی سران" به نویسندگی و کارگردانی روزبه اختری و با بازی زهرا داوودنژاد، علی برجی، روزبه اختری، داوود معینی کیا، مریم آهنگر، زکیه سیف، دامون ابراهیمی، کیمیا خلج، علی داوودنژاد، محمدرضا بهشتیان و محمدجواد ملک زاده از 20 فروردین ماه 1398 تا 31 اردیبهشت ماه 1398، ساعت 22:30 در تماشاخانه دیوار چهارم به روی صحنه می رود.
گیتی آنلاین/ عکاس: فرزاد جمشیددانایی