به دلیل گسترش سریع شعله های آتش به شهروندان و گردشگران در بخش هایی از کوئینزلند استرالیا دستور داده شده تا این مناطق را تخلیه کنند.

سرخط اخبار