اعتمادآنلاین| در ادامه برنامه کتاب گردی روز پنج شنبه (30 آبان ماه)، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران در محل اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران از رضایت کتاب فروشی ها برای مبارزه با کتاب قاچاق خبر داد.
او همچنین گفت: کتاب فروشی ها در بازدیدهای امروز از گردش مالی ای که داشتند اعلام رضایت می کردند.
سپس هومان حسن پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در سخنانی گفت: اگر مشکلات کتاب فروشی ها حل شود به نوعی مشکلات ناشران نیز حل می شود و کارهای شان سامان می یابد، بنابراین ما باید به فکر سامان دادن کتاب فروشی ها به ویژه کتاب فروشی های کوچک باشیم. اگر کتاب فروش ها یک کامپیوتر هم در کتاب فروشی بگذارند می توانند تاثیر آن را در فروش کتاب های شان ببینند.
او با اشاره به پوستر «پیوند کتاب فروشی های محله با خانواده ها» که هم زمان با هفته کتاب در میان کتاب فروشی ها توزیع شده گفت: اگر ما حلقه کتاب فروشی ها را کامل کنیم می توانیم مشکلات نشر را از بین ببریم. متاسفانه ما دیگر کتاب فروشی محلی نداریم. اگر کتاب فروشی محلی داشتیم بچه ها از همان دوران کودکی پای شان به کتاب فروشی ها باز می شد.
به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، کتاب فروشی های محله اهمیت زیادی در فروش کتاب ها دارند و این کتاب فروشی های بزرگ بیشتر صنعتی شده هستند.
هومان حسن پور همچنین اظهار کرد: دست فروشان مترو واقعا ما را اذیت می کنند و اعتماد عمومی به کتاب فروشی ها را از بین برده اند. زمانی که آن ها تخفیف 50 درصدی می گذارند مردم با خود فکر می کنند کتاب فروشی ها چقدر از یک کتاب بهره می برند.
او سپس به مسئله قاچاق کتاب و کاربری های فرهنگی اشاره کرد و از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار