به گزارش تیتربرتر؛
نشست فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» با حضور امیر داسارگر کارگردان و حامد بامروت نژاد تهیه کننده فیلم در خبرگزاری مهر برگزار شد.
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
عکسهای نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
نشست فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار