فیلم/پیتر کراوچ آسمانخراشی در قامت فوتبالیست

فارس نیوز جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۱
پیتر کراوچ مهاجم بلندقامت انگلیسی در 38 سالگی به صروت رسمی از دنیای فوتبال وداع کرد به فیلمی به همین مناسبت توجه فرمایید.
سرخط اخبار