یک مقام مسئول در وزارت نفت، گفت: یکی از مزایای تجربه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی، شفافیت نسبی هزینه ها و درآمدهای هر شرکت است که منجر به بهبود سیاست گذاری و تنظیم گری این صنعت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست اندیشکده حکمرانی شریف، به بیان تجربه های حاصل از مسیر اشتباه خصوصی سازی انجام شده در این صنعت پرداخته و نتیجه این رویه اشتباه را انتصاب مدیران عمدتاً سیاسی و فاقد تخصص در این حوزه فنی، دانست.
وی گفت: نمود دیگر این تجربه تاریخی را در بروکراسی های متعدد حاکم بر یک تصمیم ساده مانند توسعه فنی یکی از واحدها، شاهد هستیم؛ به نحوی که برای مثال، ساز و کار تصمیم های توسعه ای برای یک شرکت پتروشیمی ذیل وزارت رفاه، در حال حاضر از هیات مدیره شرکت آغاز و حتی تا هیات مدیره شستا و سازمان تأمین اجتماعی به درازا می کشد که طبیعتاً این امر، مانع چابکی سازمانی و تصمیم گیری در شرایط بحرانی، خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم بهره گیری از مدیران متخصص در شرکت های زیرمجموعه صندوق ها یا به طور کلی غیردولتی، افزود: نظام انگیزشی ناکارآمد فعلی در شرکت های زیرمجموعه دولت، سبب شده تا مدیران باسابقه و متخصص، انگیزه زیادی برای تصدی پست های اصلی این صنعت را نداشته باشند.
در ادامه این نشست یاسر میرزایی، مدیر کل بودجه و طرح های وزارت نفت، به نقش تعیین نشده وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمرانی فعلی بازیگران صنعت پتروشیمی، بعد از واگذاری های انجام شده در دو دهه اخیر اشاره کرد و گفت: در شرایط جدید، وزارت نفت به جای ایفای نقش هدایت گری و تعیین استراتژی های توسعه، از طریق زیرمجموعه های خود از جمله صندوق بازنشستگی نفت یا سهام عدالت، به یکی از بازیگران این صنعت تبدیل شده است.
وی در عین حال، یکی از مزایای تجربه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی را شفافیت نسبی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار