کاروان زیر سایه خورشید پس از ورود به رودان و حضور در گلزار شهدای این شهر و دیدار خانواده شهدا، به عیادت بیماران و تقدیر از کادر درمان بیمارستان امام علی رودان (ع) رفتند.
عناوین مهم خبری