وقتی که ایرج نوذری روی صندلی داغ مقابل پدرش مرحوم منوچهر نوذری می نشیند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار