در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر برتر خبری سال ۲۰۲۰.
سرخط اخبار