اعتمادآنلاین| محمدرضا یزدانپرست، روزنامه نگار و مجری تلویزیون به محسن چاوشی درباره آهنگ منتشرشده آخر این خواننده نامه ای نوشت.
در متن این نامه آمده است:
محسن چاوشی ارجمند!
غزل "شرح الف" که در وزن، شور و حال مطنطنِ مولانایی دارد و در اسم، یادآور شمس شوریده تبریز است، فقط وزن دارد و قافیه و تنها یکی،دو مصراع معنی دار و سالم. ضعف تالیف های پرتعداد در غزلی که سروده ای از تو، که نشان داده ای شعرشناسی، سخت بعید است. یعنی یک نفر از ترانه سرایان کاربلدی که در این سال ها در کنار خود داشته ای به شما نگفتند که این سروده، ضعیف و سست و پر از اشکال است؟ نگفتند می شود آهنگساز خوبی بود، خواننده محشری بود و هواداران پروپاقرص پرتعدادی داشت، اما الزاماً به این معنی نیست که هر چه سرودی را بخوانی و عرضه کنی؟ واقعاً به شما نگفتند؟
سروده شما این است:
زنده کنی جان من جان چو تَفتان من
روح دهی مرده ام مُرده ی گریان من
ای همه ی جان من رونق دُکان من
کِی بُگشایی دَری بر در زندان من
اشک امانم برید بغض گلویم درید
کاش فراوان شوی بر شب باران من
رَیح شما را فقط خود بدهی رایحه ها
هیچ شبم بی تو نیست رایح و ریحان من
هر چه که دارم ز تو کاش ز خود داشتم
پیش تو قربان کنم شاهد قربان من
هر چه سیه در من است شر شیطان کَشاند
نور بفرمای نور بر رخ سوزان من
روح شما از اَلست پاک به جانم رسید
رو سیه از رویتان رحمت و رحمان من
جبر چه باشد ز تو راه خطا اختیار
در تو نگنجد خطا فرصت جبران من
صبر کنم در رُخت تا که شروعم رسد
رَخت ببندم ز خاک اول و پایان من
کِبر چو شیطان بُوَد شهر الف این بُوَد
در پس کبر آمدی اکبر اوزان من
اسقاط عجیب وزن در مصرع هفتم که در خواندن، "رایحا" خوانده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار