ورود افراد بومی و ساکن هر شهر طبق پلاک، کارت ملی و بیمه نامه خودرو مجاز به تردد در کرج را دارند.
سرخط اخبار