موزه میراث روستایی گیلان، گنجینه ایست ارزشمند از فرهنگ، آداب و رسوم، بافت و تمدن مردمان خطه سرسبز گیلان. این موزه تنها موزه ای است که می توان آن را در دو دسته بندی رایج موزه ها قرار داد. اینجا، هم یک موزه مردم شناسی است و هم یک موزه فضای باز. در موزه میراث روستایی، می توان معماری سنتی، آداب و رسوم، صنایع دستی و شیوه ساخت آن ها، خوراک محلی، نحوه پوشش و شیوه زندگی مردم گیلان در گذشته را مشاهده کرد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار