بنابر اعلام برخی منابع خبری خبرهایی از قطعی اینترنت در واشنگتن DC مخابره شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری