شمار قربانیان ویروس کرونا در عراق افزایش یافت، از همین رو نجف اشرف این روزها خالی از زائر است.
سرخط اخبار