آی اسپورت - سال هاست که سردمداران سیاسی اقتصادی این مملکت شعار استفاده از کالای داخلی را سرلوحه کار خود قرار داده اند هرچند فاصله شعار تا عمل در زندگی بسیار است؛ جاییکه دیده می شود منادیان این موضوع خود تن به آن نداده و همچنان این موضوع در حد شعار و حرف باقی مانده.
اما فوتبال
اگر یک فلش بک بزنیم نزدیک به سه دهه از فوتبال این مملکت بزنیم در می یابیم که از همان سال های ابتدایی دهه هفتاد که امیر عابدینی برای خروج از دور باطل مربیان داخلی آن روز استانکو فقید را به خدمت درآورد و رفته رفته پای مربیان خارجی به این مملکت باز شد نگاه عام و خاص نسبت به فوتبال تغییر کرد، اگر همان تیم استانکو را به یاد بیاوریم آن سیستم ۱-۶-۳ معروف آن روز که فوتبال را از مخمصه تاکتیک هایی با مشخصه های بکش زیرش و اوت دستی، علی اصغری نجات داده بود در همان روزها کاملا واضح بود که ما نیاز به تزریق خون تازه ای از لحاظ دانش برای بازی مدرن تر و به روز در فوتبال داریم.
گذر از سنتی بودن
اصطلاح گذار در ادبیات یک کشور فقط خلاصه در سیاست و فرهنگ نمی شود بلکه تحت تاثیر همین موضوع تمامی ابعاد جامعه درگیر خواهند شد و ورزش نیز مبرا ازاین مسئله نیست چه بسا که تاثیر ورزش برحال و روز افراد جامعه و ایجاد بستر فرهنگی کاملا مشخص می باشد اگرچه ورزش به نوعی زبان گویای یک جامعه نیز هست امابرای گذر از سنتی بودن قطعا مقاومت هایی صورت می گیرد این تقابل بیشتر از طرف یا جناحی شکل می گیرد که در این گذار حذف خواهند شد و جایگاه همیشگی را از دست خواهند داد و به نوعی خانه نشین خواهند شد با ورود مدرنیته و علم گرایی در هر فضایی از جامعه دیگر جایی برای صرفا قدیمی بودن و صرف فعل تجربه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار