طرح عجیب ۶۶ نماینده برای تشویق افشاگری

خبر آنلاین سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵
تسنیم نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس طرحی، مشوق هایی را برای افشاکنندگان فساد در نظر گرفتند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و تدوین کردند که در جهت مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع آن، مشوق هایی را برای افشاکنندگان فساد در نظر گرفتند.
این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۸ فروردین) پارلمان توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و در دستورکار کمیسیون قضایی، به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به عنوان کمیسیون های فرعی قرار گرفته است.
متن کامل این طرح به همراه نمایندگان امضاکننده به شرح زیر است:
۲۱۴۲۱۴