پس از قرار گرفتن قم در وضعیت سیاه کرونایی در روز های اخیر تعداد بستری ها و فوتی های کرونا افزایش یافته است، اما مردم با همراهی کرونا و بی توجهی به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم استفاده از ماسک تذکرات ستاد مقابله با کرونا را جدی نگرفته اند و به تفریح در رودخانه قم می پردازند.
سرخط اخبار