در موزه البرت انواع اشیای نفیس و قدیمی بود. اشیای ایرانی همه قسم از قلمدان و ظروف و اوانی گلی و فلزی و پارچه و نقاشی و آلات و ادوات و قالی و جعبه و ... بود. مخصوصا قالی مقبره شاه صفی که زمان ناصرالدین شاه فروخته شد حکایت غریبی است. مجسمه ها و آثار ممالک دیگر هم چه اصل و چه تقلید از قبیل: مجسمه موسی و داود میکل آنژ و غیر ها دیدیم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
صبح باز کنار رودخانه رفته گردش کردم و پل واترلو و آن ناحیه را دیدم. در مراجعت در یک کتابخانه فرانسوی این کتابچه و یکی دیگر و سه نقشه و کتاب شهر لندن خریدم.
ناهار با ناصرالملک و همسفر ها مهمان علاءالسلطنه بودیم. میرزا حسین خان را هم دیدم و از دیدن یکدیگر خوش وقت شدیم. همان جا با پرفسور برون با تلفون مذاکره کرده قرار گذاشتیم سه شنبه صبح آن جا بروم.
بعد با رفقا به راهنمایی غفارخان به موزه تاریخ طبیعی و موزه البرت تماشا رفتیم. موزه تاریخ طبیعی انواع و اقسام حیوانات از میکروب ها و حشرات گرفته تا فیل و کرگدن مومی کرده با کاه پر کرده بود. خیلی عالی و مخصوصا برای مطالعه تحصیل خوب بود. در موزه البرت انواع اشیای نفیس و قدیمی بود. اشیای ایرانی همه قسم از قلمدان و ظروف و اوانی گلی و فلزی و پارچه و نقاشی و آلات و ادوات و قالی و جعبه و ... بود. مخصوصا قالی مقبره شاه صفی که زمان ناصرالدین شاه فروخته شد حکایت غریبی است. مجسمه ها و آثار ممالک دیگر هم چه اصل و چه تقلید از قبیل: مجسمه موسی و داود میکل آنژ و غیر ها دیدیم. بعد، چون موقع منقضی شد بیرون آمده خواستیم چای بخوریم هیچ جا باز نبود، ناچار منزل آمدیم خوردیم و بعد موقع شام رفتیم به گریل روم هوتل برای این که لباس شب نپوشیم.
بعد از شام حساب خودم را با انتظام الملک از بابت حساب پاریس تفریق و تفریغ کرده سیصد و هفتاد فرانک که بدهکار بودم دادم.
در سفارت از بابت مجمع ملل با نصرت الدوله [وزیر خارجه]و علاءالسلطنه صحبت کردیم.
منبع: یادداشت های روزانه محمدعلی فروغی، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران: سخن، چاپ هفتم، ۱۳۹۸، صص ۲۲۱ و ۲۲۲.
پی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار