کارشناس بی بی سی: با بدتر شدن اوضاع، ترامپ تلاش می کند همه تقصیرها را گردن دیگران از جمله سازمان بهداشت جهانی بیندازد!
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری