در روز هایی که کادر درمان در بیمارستان های سراسر کشور مشغول مبارزه با بیماری کرونا هستند، نیرو های جهادی برای حمایت و یاری مدافعان سلامت و بیماران در بیمارستان فرقانی قم حضور یافتند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار