بیش از یک ماه از شیوع کرونا در شهر مقدس قم می گذرد و در این مدت اکثر کسب و کارها نیمه تعطیل یا تعطیل شده است، در این شرایط بخشش یا تخفیف در اجازه بهای مغازه ها می تواند سهم مالکان در مبارزه با کرونا باشد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار