تا 30 سال آینده جمعیت بالاتر از 65 سال فارس، از شش و یک درصد به 21 درصد افزایش خواهد یافت.
سرخط اخبار