ساماندهی نیروی انسانی بانک های ادغامی

لوگوی پول و تجارت پول و تجارت . چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۰:۳۴
به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه اولین و مهمترین اقدام مدنظر بانک سپه در خصوص نیروی انسانی بانک های ادغامی، موضوع ساماندهی و صدور احکام آنان از جمله بحث حقوق دستمزد و مزایای دریافتی بود افزود: به دلیل آنکه پنج بانک مذکور قبل از ادغام در بانک سپه دارای نظام پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتی بوده ا ند، یکسان سازی انها و تطبیق با ضوابط و مقررات ناظر بر بانک دولتی سپه زمان بر و پیچیده خواهد بود. مدیر عامل بانک سپه با تاکید بر اینکه به دلیل ماهیت خصوصی این بانک ها هر یک از این بانکها دارای نظام های خاصی بوده اند و ساماندهی و یکسان سازی نظام های پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و رده بندی شغلی و مدیریتی کارکنان بانکهای مذکور در راس اولویتهای بانک سپه قرار داشته و دارد. وی افزود: همزمان با برگزاری مجامع ادغام هر یک از بانکها، اقدامات لازم از سوی بانک سپه صورت گرفت، در این راستا با توجه به اینکه مجمع ادغام بانکهای قوامین، انصار و موسسه کوثر طی ماه گذشته صورت گرفت لذا بانک برای تطبیق نظام پرداختی حقوق و دستمزد این بانک ها با بانک س..

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه اولین و مهمترین اقدام مدنظر بانک سپه در خصوص نیروی انسانی بانک های ادغامی، موضوع ساماندهی و صدور احکام آنان از جمله بحث حقوق دستمزد و مزایای دریافتی بود افزود: به دلیل آنکه پنج بانک مذکور قبل از ادغام در بانک سپه دارای نظام پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتی بوده ا ند، یکسان سازی انها و تطبیق با ضوابط و مقررات ناظر بر بانک دولتی سپه زمان بر و پیچیده خواهد بود.
مدیر عامل بانک سپه با تاکید بر اینکه به دلیل ماهیت خصوصی این بانک ها هر یک از این بانکها دارای نظام های خاصی بوده اند و ساماندهی و یکسان سازی نظام های پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و رده بندی شغلی و مدیریتی کارکنان بانکهای مذکور در راس اولویتهای بانک سپه قرار داشته و دارد.
وی افزود: همزمان با برگزاری مجامع ادغام هر یک از بانکها، اقدامات لازم از سوی بانک سپه صورت گرفت، در این راستا با توجه به اینکه مجمع ادغام بانکهای قوامین، انصار و موسسه کوثر طی ماه گذشته صورت گرفت لذا بانک برای تطبیق نظام پرداختی حقوق و دستمزد این بانک ها با بانک سپه، به زمان بیشتری نیاز داشت.
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: در خصوص بانکهای مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان که مجامع ادغام آنها در خرداد ماه برگزار شد به حمد الله با اقدامات و مصوبات هیت مدیره امور مربوط به حقوق و مزایای پرداختی آنان سامان یافته و در مواردی نیز با اقدامات مثبت بانک حتی دریافتی های کارکنان آن بانک ها نسبت به وضعیت گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.
چقازردی گفت: در این راستا با توجه به برگزاری مجمع بانک انصار، قوامین و کوثر در ماه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار