مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در زمینه تحقق جهش تولید سه شاخص مهم در استان مورد تاکید قرار گرفت.

حسین امیر رحیمی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: برای تحقق جهش تولید در خراسان رضوی سه شاخص مهم در اولویت قرار گرفت. وی افزود: اولین و مهمترین شاخص ، فراهم سازی بسترهای قانونی لازم برای تسهیل و جهش در تولید بود تا تولید کننده برای شروع فعالیت خود با کمترین مشکل مواجه باشد که در این زمینه خراسان رضوی با همراهی و مساعدت استانداری و اتاق ایران ، توانست در کشور در مورد حذف قوانین مزاحم و متداخل در حوزه تولید عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و حتی پیشنهادات زیادی را برای شکوفایی در این زمینه به تهران ارسال کند از این رو در زمینه بهبود فضای کسب و کار ، استان در سال جاری نمره قبولی داشته است.  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: افتتاح پنجره فیزیکی کسب و کار در استان باعث شده است که میانگین زمانی ۷۲روز برای شروع یک کسب و کار در سطح کشور، در خراسان رضوی به کمتر از یک ساعت کاهش پیدا کند ، به طوری که این سامانه پس از ثبت شرکت ، کدمالیاتی و کد تامین اجتماعی را برای شرکت دریافت و در اختیار تولید کننده قرار می دهد . امیر رحیمی افزود: همچنین در زمینه کاهش صدور مجوزها ، حدود ۳۰ فرآیند پر مخاطب استان شناسایی و برای۱۱ فرآیند ، زمان صدور مجوز ها را به طور کامل کاهش داده و مصوبات ستاد تدبیر استان نیز برای این موضوع دریافت شده است.  وی ادامه داد: در شاخص دوم تولید کننده محور قرار گرفت، از این رو تلاش شد حمایت های لازم از شرکت های تولیدی شاخصی که در استان حضور دارند صورت بگیرد تا در شرایط کرونا دچار توقف و تعلل در فعالیت نشوند که در این راستا با همکاری استانداری طرح های اولویت دار تولید در استان که قبلا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار