مجید اوجی تهیه کننده پیشکسوت تلویزیون درگذشت

فارس نیوز جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۳

مجید اوجی تهیه کننده پیشکسوت تلویزیون درگذشت.

سرخط اخبار