امتحانات حدود ۲۵ هزار دانش آموز هرمزگانی پایه نهم متوسطه اول در سراسر این استان با رعایت تمهیدات و پروتکل های بهداشتی آغاز شده و تا ۲۷ خرداد ماه ادامه دارد.

عناوین مهم خبری