حسین شریفی بخشدار مرکزی چادگان با حفظ سمت در اجرای مصوبه شورای عالی اداری به پیشنهاد فرماندار چادگان و با حکم استاندار اصفهان (از طرف وزیر کشور) به سمت سرپرست بخشداری چنارود شهرستان چادگان منصوب شد.

#انتصاب
🔰سرپرست بخشداری چنارود منصوب شد.
🔹حسین شریفی بخشدار مرکزی چادگان با حفظ سمت در اجرای مصوبه شورای عالی اداری به پیشنهاد فرماندار چادگان و با حکم استاندار اصفهان (از طرف وزیر کشور) به سمت سرپرست بخشداری چنارود شهرستان چادگان منصوب شد.
📆 1 خردادماه 1399
✍پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چادگان

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار