طرح/ به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس ...

ایکنا چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۶
گروه چندرسانه ای ۲۵ اردیبهشت سالروز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی ملقب به «حکیم سخن»، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه است که با خلق حماسه عظیم خود، دو فرهنگ ایران و اسلام را به زیبایی در هم آمیخت. شاهنامه بزرگترین و پرمایه ترین مجموعه شعر به جا مانده از عهد سامانی است و گنجینه ادبیات فارسی به شمار می رود.

دریافت طرح در اندازه اصلی