روزانه بیش از ۴۰۰عدد ماسک به همت آموزش دهندگان و فراگیران نهضت سوادآموزی شهرستان نیمروز تولید می شود.

به گزارش  خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، خانم قلعه نو مدیر کارگاه تولیدی ماسک گفت: این مکاسک ها در بین مردم روستاها توزیع می شود.
وی ادامه داد: در این کارگاه تولیدی ۲۳نفر از بانوان آموزش دهنده و فراگیر نهضت سوادآموزی حضور دارند و به صورت جهادی روزانه بیش از 400ماسک تولید می کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار