سر خط فارس| این کشورها با قاره پلاستیکی می جنگند

فارس نیوز جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۵۶
دنیا فقط 6 قاره ندارد. قاره هفتمی هم هست؛ یک قاره پلاستیکی! بین جزایر هاوایی و سواحل آمریکای شمالی در اقیانوس آرام، دریایی از زباله های پلاستیکی شناورند. مساحت تخمینی این محدوده 2 برابر ایران و 6 برابر فرانسه است. برخی کشورهای دنیا برای از بین بردن این قاره اقداماتی کرده اند که با هم مرور می کنیم.
سرخط اخبار