25 اسفند 1366 - آغاز عملیات والفجر 10

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۵
25 اسفند 1366 - آغاز عملیات والفجر 10

ایرنا - 25اسفند 1366- عملیات والفجر 10 با رمز «یا رسول الله (ص) »در منطقه عمومی خرمال استان سلیمانیه عراق آغاز شد.*18*14

[ مشاهده متن کامل 25 اسفند 1366 - آغاز عملیات والفجر 10 ایرنا ]