حمیدرضا کرومند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم آباد، از مدتی قبل یکپارچه سازی و ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در سطح کشور شروع شده است.
در همین راستا امروز نهایتا این ادغام در لرستان نیز انجام شد و حمیدرضا کرموند به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان منصوب شد.
وی پیشتر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان بود. 
همچنین علیرضا کاکاوند نیز تا پیش از این یکپارچه سازی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان بود.
از این پس کلیه امور آب و فاضلاب شهری و روستایی تحت مدیریت یک شرکت انجام می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری