با افزایش حق مسکن از شهریورماه دیگر هیچ کارگری نباید کمتر از ۲میلیون و ۶۱۰هزارتومان دریافت کند.

به گزارش کارگر نیوز؛ با تصویب مصوبه افزایش 200هزارتومانی حق مسکن کارگران, تمام مولفه های دستمزد کارگران درسال 99, در پایان مرداد ماه نهایی شد.
 با احتساب تمام مولفه های دستمزد از ماه شهریور دیگر هیچ کارگری نباید کمتر از 2میلیون و 610 هزارتومان دریافت کند.
 رقم نهایی دستمزد کارگران در سال 99
مولفه های دستمزد
مبلغ (تومان)
حداقل دستمزد ماهانه
1.910.427
حق مسکن
300.000
حق سنوات
100.000
مزایای رفاهی و انگیزه ای
400.000
حق اولاد
191.042
حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه کار
2.610.427
حداقل حقوق یک کارگر با یک سال سابقه کار
2.710.427
حداقل حقوق یک کارگر با یک فرزند
2.801.469
طبق گفته ی حاتم شاکرمی, معاون روابط کار وزارت کار با افزایش حق مسکن به صورت متوسط میانگین دریافتی کارگران10درصد افزایش می یابد گفت: با افزایش حق مسکن، مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در مجموع 10 درصد افزوده می شود, به حقوق کارگران مجرد حدود 10.6 درصد و کارگران دارای یک فرزند حدود 9.2 درصد و کارگران دارای دو فرزند حدود 9.1 درصد افزوده شد. دستمزد کارگران بدون سابقه که سال اول فعالیت خود را دارند, حدود 11.5 درصد افزوده شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار