اراضی مازاد بستر و حریم رودخانه کشف رود به طول 82 کیلومتر از محدوده شاهنامه تا پنج کیلومتر بعد از شهرک صنعتی چرمشهر به شهرداری مشهد واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی ،معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت:با عنایت به مشکلات اجرایی در طرح ساماندهی رودخانه کشف رود و کمیته منابع اعتباری دولتی و بر اساس ابتکار استاندار خراسان رضوی ، کل اراضی مازاد بستر و حریم کشف رود واقع در محدوده و حریم شهر مشهد که از سالیان گذشته همواره بزرگترین چالش زیست محیطی شهر مشهد بوده است در جلسه نهایی کارگروه ساماندهی و احیای رودخانه کشف رود در قالب مدیریت واحد اجرایی به شهرداری مشهد واگذار شد.
یزدان پناه افزود: در این راستا با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط و سرمایه گذاری شهرداری و بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی،مشکلات زیست محیطی موجود و تهدید سلامت شهروندان مرتفع می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری