رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان واکنش نشان داد.

به گزارش جهان نیوز ، سردار تقی مهری درباره اخبار منتشر شده مبنی بر بخشش اضافه خدمت سربازان به مناسبت روز پدر، اظهار کرد: در حال حاضر ابلاغیه جدیدی مبنی بر بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازی ارسال نشده و سربازان حین خدمت می توانند برابر ضوابط قبلی از بخشش اضافه خدمت سنواتی بهره مند شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی درباره ضوابط و مقررات مربوطه، گفت: در صورتیکه در سوابق خدمتی سربازان حسن خلق، جدیت در وظایف محوله، ابراز شجاعت، فداکاری و دیگر موارد توسط فرماندهان تأیید شود، تمام یا بخشی از اضافه خدمت سنواتی آنها برابر ضوابط مورد بخشش قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه ابلاغیه ضوابط و مصادیق بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه توسط ستاد کل نیروهای مسلح به تمام یگانهای خدمتی ابلاغ شده، تصریح کرد: در صورت تأیید فرماندهان در مواردی مانند سرباز نمونه، موفقیت در ثبت ابتکار منجر به تولید محصول یا مقاله علمی معتبر، همچنین حافظ حداقل یک جزء قرآن کریم، گذراندن دوره های تخصصی موردنیاز یگان نیروهای مسلح اضافه خدمت سربازان بخشیده می شود.
پیش از این، امیر جلالی دادستان نظامی استان مرکزی در روز 26 بهمن گفت: فاصله بیست و ششم بهمن روز مادر تا هجدهم اسفند روز پدر طرح بخشش زندان و اضافه خدمت سربازان غایب و فراری اجرا میشود. وی افزود: فرار از خدمت برابر قانون، مجازات حبس دارد اما از روز مادر تا روز پدر اگر سربازان فراری و غایب خود را به یگان یا به مجموعه دادسرای نظامی استان معرفی کنند این فرصت را برای آن در نظر گرفته ایم که بدون رفتن به زندان و بدون تعیین مجازات حبس بتوانند به خدمت خود ادامه دهند و این نگرانی که بابت حبس و زندان دارند، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار