«تاریخ ایران» ویراسته تورج دریایی و ترجمه شهربانو صارمی، «نیستیِ آرام» نوشته مرتضی کربلایی لو و «ایالاتِ نیست در جهان» نوشته جواد مجابی به همراه ترجمه کتاب های «خواهرم، قاتل زنجیره ای» نوشته اویینکان بریت ویت، «یکی مثل تو» داستان هایی از نویسندگان بریتانیانی و «تربیت اصولی» از کورت ونه گات منتشر شده اند.

به گزارش ایسنا، «تاریخ ایران؛ پژوهش آکسفورد» ویراسته تورج دریایی و ترجمه شهربانو صارمی در ۴۸۸ صفحه و با قیمت۸۵ هزار تومان در نشر ققنوس راهی بازار شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: تاریخ ایران کتابی ارزنده و درخور توجه از نشریات دانشگاه آکسفورد است. این کتاب در عین مجمل بودن، منبعی راهگشا، مفید و قابل اعتماد درباره تاریخ ایران است. آن چه این کتاب را از دیگر آثاری که در این زمینه نوشته شده اند متمایز می کند نگاه یکسان آن به دوره های مختلف تاریخ ایران است. کتاب با مقاله ای درباره دوران پارینه سنگی و ظهور شاهنشاهی هخامنشی آغاز می شود و با مقاله ای با عنوان «ایران پس از انقلاب (۱۳۵۷_۱۳۸۸ ه.ش)» پایان می پذیرد.
این پژوهش در شانزده مقاله تخصصی، که حاصل تلاش کارشناسان دوره های مختلف تاریخ ایران است، اطلاعات مفید و ارزشمندی در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.
همچنین کتاب «نیستیِ آرام» نوشته مرتضی کربلایی لو در ۵۰۱ صفحه با شمارگان ۷۷۰ نسخه و قیمت ۶۸ هزار تومان در انتشارات یادشده عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: دور یک دیس بزرگ ایستاده ایم. دیس پر از سکه است. باید جیب هایمان را پر از سکه کنیم که وقتی وارد تالار شدیم سبک نباشیم و از زمین کنده نشویم. آرام می گوید پارچه پیراهن من حریر است. وزن سکه ها درزهایش را خراب می کند. من در جواب می گویم پس دستت را از دستش بیرون نیاور. می پرسد از دست کی؟ می گویم دست من. چانه ظریفش را پایین می آورد سمت گریبان و می گوید اوهوم. مشت مشت سکه برمی دارم و خودم را به اندازه کافی سنگین می کنم. وارد می شویم. یک مرد بلندقامت جلومان را می گیرد. دستش را بالا می آورد و با انگشتان کشیده اش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار