جمعی از دانشجویان تهران عصر امروز با حضور مقابل سفارت هند، اقدام افراطی گراها در کشتار مسلمانان در این کشور را محکوم کردند.
سرخط اخبار