آیت الله مصباح با اشاره به موضوع بیماری کرونا می گوید: برخی شُرور جنبه ثانوی یا عکس العملی دارد. یعنی موجودی کاری انجام می دهد و به دنبال آن شری تحقق پیدا می کند. مثال روشنش این است که انسانی گناه می کند و به آثار گناه مبتلا می شود.

انتخاب: آیت الله مصباح با اشاره به موضوع بیماری کرونا می گوید: برخی شُرور جنبه ثانوی یا عکس العملی دارد. یعنی موجودی کاری انجام می دهد و به دنبال آن شری تحقق پیدا می کند. مثال روشنش این است که انسانی گناه می کند و به آثار گناه مبتلا می شود.
آیت الله مصباح یزدی: می پرسند خداوند چرا شُروری مانند بیماری کرونا را خلق کرده؟ / برخی شُرور جنبه عکس العملی دارد؛ مثلا انسانی گناه می کند و به آثار گناه مبتلا می شود
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی با اشاره به تلاش های فلاسفه موحد برای اثبات اینکه «شُرور مخلوق خدا نیستند و امور عدمی هستند»، گفت: با این حال اگر ما شُرور را به امور وجودی هم نسبت بدهیم، مثلا آتشی که می سوزاند، بیماری ای که آدم را از پا درمی آورد مانند بیماری سرطان یا بیماری کرونا، سوال این است که چرا خدا اینها را خلق کرده؟
به گزارش «انتخاب»، او ادامه داد: همه مسلمان ها بلکه همه ادیان معتقدند که عالم ابدی دو سرا دارد؛ یکی سرای بهشت است که همه آن نعمت است و یک سرا هم عذاب محض است که هیچ خیری در آن نیست. بالاخره اینها را خدا خلق کرده. جهنم را خدا خلق کرده. سوال می شود که چرا خدا جهنم را خلق کرده و اگر خلق نمی کرد چه می شد؟ همه مردم می رفتند بهشت؛ به خدا که ضرری نمی رسید.
آیت الله مصباح افزود: این مخلوق هایی که ما اینها را شر می دانیم به دو دسته قابل تقسیم هستند. شُروری که در این عالم تحقق می یابد و دسته ای در عالم ابدی. مثلا آتش که می سوزاند و از بین می برد. یک بحث شُروری است که جنبه ثانوی یا عکس العملی دارد. یعنی موجودی کاری انجام می دهد و به دنبال آن شری تحقق پیدا می کند. مثال روشنش این است که انسانی گناه می کند و به آثار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار