چرا «شاه حسین» خودش را حلق آویز کرد؟ + عکس

مشرق نیوز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۱
جان باز «حسین باقرزاده» معروف به «شاه حسین» که از مراجعان قدیمی آسایش گاه بوده و از شور و نشاط عجیبی نیز برخوردار بود در نمازخانه ی آن مکان خود را حلق آویز می کند.

به گزارش مشرق ، سهیل کریمی مستندساز که آثاری را نیز در حوزه دفاع مقدس تولید کرده است در صفحه مجازی خود نوشت:
سال ۱۳۷۹/ اخباری از «آسایش گاه اعصاب و روان سعادت آباد» به بیرون درز می کند مبنی بر بدرفتاری با جان بازانی که موج گرفته گی جنگ آنان را از دید ما شهرنشینان، موجی و دیوانه کرده. قبلاًها از این آسایش گاه و آدم هاش چیزهایی دیده و شنیده بودم. مرحوم «رسول ملاقلی پور» مستندی از این بچه ها ساخته بود که هیچ وقت منتشرش نکرد ولی می گفت بیایید تکمیل ش کنید، که نشد. مدتی بعد برادرم «فرامرز مقدم نیا» در مستند «موج زنده» نقبی هم به این آسایش گاه و همان آدم ها زده و دردها را طوری دیگر به تصویر کشیده بود. و حالا سال ۷۹ است. دوربین و قلم و کاغذ را برداشته با یکی از بچه های تازه کار بدان جا می رویم. اول راه مان نمی دهند. اسم روان شناسی که به م زنگ زده و موارد سوء رفتار را برای م فهرست کرده بود را می گویم و این که برای دیدن او آمده ام. می رویم داخل. دو سه ساعتی در آن جا چرخ می زنم و پای درد دل ها می نشینم و عکس می گیرم و می نویسم و صدای آن بچه ها را که کم ترین شان حالا حدود ۴۰ سال دارد، با واکمن م (وسیله ی ضبط صدا روی نوار کاست که دیگر منسوخ شده) ضبط می کنم. اوضاع وخیم تر از آنی بود که فکر می کردم. در مدت نه چندان دوری، سه عضو این آسایش گاه به دلیل اهمال کاری، کارناشناسی و شاید هم غرض ورزی، به بدترین شکل ممکن در داخل آسایش گاه به شهادت رسیده بودند. گزارش را نوشتم. پیش از انتشار در نشریه، مشاور ریاست وقت قوه ی قضاییه از موضوع با خبر شد. دست نوشته ام را گرفت و برای مرحوم «هاشمی شاه رودی» برد. آقای «هاشمی» هم عین دست نوشته ها را ...